Debbie Johnson

Jessica's leven voelde niet altijd als een puinhoop. Toen Joe, de vader van haar dochter haar steunde, leek alles beter, makkelijker en veiliger. Maar door een tragisch toeval, dat zorgde voor een domino-effect van emoties, verdween Joe uit beeld. Jessica's leven leek stil te staan, en in haar eentje kon ze alleen maar toekijken naar wat er rondom...