Ruth Hogan

Planken en laatjes, planken en laatjes, planken en laatjes. Drie muren vol. Al die planken en laatjes herbergden een droevig allegaartje van veertig jaar gevonden voorwerpen. Hier had elk object een kaartje gekregen, en een thuis.