Lukas Maisel

Een gat is een gat en over gaten praat je nu eenmaal niet. Behalve over een gat in je hart, dat is een vergissing die de natuur soms maakt. Gelukkig zijn er manieren om een gat in een hart te repareren. In Tanners hart zit geen gat, alleen in zijn land. Of dat op hetzelfde neerkomt moet blijken.