Michał Wójcik

Het lot van de doodgravers hing af van de effectiviteit van het verbrandingsproces van de lijken. Als de grote hopen goed brandden, waren de SS'ers tevreden. En als ze blij waren, dronken ze alcohol. En als ze dronken waren, mishandelden ze hun gevangenen minder. Ziedaar de economie van Treblinka.