Rosie Walsh

Het leven van Emma en Leo lijkt nagenoeg perfect te zijn. Ze zijn zeven jaar getrouwd, hebben Ruby hun dochtertje van 3 en een asielhond met de naam John Keats. Emma wijdt een groot deel van haar tijd aan onderzoek naar nieuwe dieren in getijdenpoelen en Leo schrijft necrologieën. Maar wanneer Leo per toeval stuit op informatie van Emma's verleden...