Fania Fénelon

De nazi's waren meesters in het vinden van manieren om mensen te vernederen en te kwellen. Een dieptepunt in de vermenging van Duitse cultuur en nazi-sadisme was wel het samenstellen van een orkest bestaande uit gedeporteerden. In Auschwitz liet een muziekminnend kampcommandant uit de pas aangekomen meisjes en vrouwen de meest muzikale selecteren....