Na de bevrijding- Barbara Skarga

18-09-2023

Aantekeningen over de goelag, 1944-1956

Dat een mens tot iets groots in staat is, en dat een mens daartoe in staat is wanneer het lot haar op de meest brutale wijze volledig klein heeft proberen te maken, is mooi en hoopgevend. En daarmee kan Skarga ieder tot inspiratie dienen bij die moeilijke taak waar we allen voor staan: de taak om mens te zijn.

De jonge filosofiestudente Barbara Skarga wordt totaal onverwacht in september 1944 opgepakt door de Sovjets. Deze arrestatie is het begin van een jarenlange opsluiting. Een opsluiting waarvan 2 jaar in een gevangenis, waar ze met 14 naakte vrouwen een kleine cel moet delen. Na deze 2 jaar komt Barbara in de goelag terecht, waar ze de eerste vijf jaar het geluk heeft om te kunnen werken in een hospitaal. Maar waar ze de overige jaren gevangenschap doorbrengt met werken in een steenfabriek, spoorlijnen leggen of greppels graven voor waterleidingen. Door ontberingen sterven velen van de gevangen, maar Barbara geeft niet op. Haar laatste jaar in gevangenschap brengt ze door in de kolchov, waarna ze in 1955 eindelijk terugkeert naar haar thuisland Polen. Is Barbara gebroken? Ja. Maar aan opgeven denkt ze nog lang niet.

'Jullie denken zelf, alleen daarvoor al zouden ze jullie moeten opsluiten.'

Verhalen over de goelagkampen zijn zeldzaam. Zeker verhalen zoals het verhaal van Barbara Skarga over het leven in verplicht ballingschap. Ze schreef haar ganse verhaal op gedetailleerde manier neer. Een verhaal enorm waardevol. Een verhaal dat je een duidelijke schets geeft van de realiteit van het leven in de kampen.

Het verhaal wordt ingeleid door Alicja Genscinska. Een inleiding die onmiddellijk al een duidelijk beeld schept over wie Barbara Skarga is. Een bijzondere, dappere vrouw.

Na de inleiding krijg je een aaneenrijging van herinneringen van Barbara Skarga. Deze vormen samen het werkelijke verhaal Na de bevrijding. Enkele illustraties en talrijk aanwezige voetnoten scheppen de nodige duidelijkheid in het verhaal. In sommige stukken van het boek werd ik werkelijk overrompeld door informatie, waardoor dit even wat moeilijker weg las. Anderzijds zijn er andere hoofdstukken die enorm vlot lezen.

Na de bevrijding, een boeiend, waardevol en noodzakelijk verhaal voor de geschiedenis. Een verhaal over een falend, onmenselijk politiek systeem. Een verhaal dat vraagt om gehoord te worden.

En zo verliezen we stilaan onze ziel. Dag na dag sijpelt er met de honger, en met het werk dat onze krachten overstijgt, en met de hopeloosheid van de tijd, iets in ons binnen, druppel na druppel, iets dat men bij naam hoort te noemen. Wat in ons naar binnen sijpelt is de permissie van het kwaad.

Specificaties

Uitgever: De Bezige Bij

Prijs: Gebonden €34,99 E-book €16,99

Publicatiedatum: 11 november 2022

Aantal pagina's: 434

ISBN: 9789403107226

Met dank aan Uitgeverij De Bezige Bij voor het recensie exemplaar. Dit heeft mijn mening niet beïnvloed.